Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu informuje, że  „Jednorazowy zakup i dostawa materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla DIP w 2020 r.” został zlecony firmie Partner Papes Sp. z o.o.,  ul. Wagonowa 28A,   53-609 Wrocław.