REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA DIP 2015

Zarządzenie nr 1 rok 2015

Zarządzenie nr 2 rok 2015

Zarządzenie nr 3 rok 2015

Zarządzenie nr 4 rok 2015

Zarządzenie nr 5 rok 2015

Zarządzenie nr 6 rok 2015

Zarządzenie nr 7 rok 2015

Zarządzenie nr 8 rok 2015

Zarządzenie nr 9 rok 2015

Zarządzenie nr 10 rok 2015

Zarządzenie nr 11 rok 2015

Zarządzenie nr 12 rok 2015

Zarządzenie nr 13 rok 2015

Zarządzenie nr 14 rok 2015

Zarządzenie nr 15 rok 2015

Zarządzenie nr 16 rok 2015

Zarządzenie nr 17 rok 2015

Zarządzenie nr 18 rok 2015

Zarządzenie nr 19 rok 2015

Zarządzenie nr 20 rok 2015

Zarządzenie nr 21 rok 2015

Zarządzenie nr 22 rok 2015

Zarządzenie nr 23 rok 2015

Zarządzenie nr 24 rok 2015

Zarządzenie nr 25 rok 2015

Zarządzenie nr 26 rok 2015

Zarządzenie nr 27 rok 2015

Zarządzenie nr 27A rok 2015

Załącznik do zarządzenia 27A

Zarządzenie nr 28 rok 2015

Zarządzenie nr 28A rok 2015

Załącznik do zarządzenia 28A

Zarządzenie powołujące przewodniczącego 29

Zarządzenie powołujące skład KOP 29 A

Zarządzenie powołujące przewodniczącego 30

Zarządzenie powołujące skład KOP 30 A

Zarządzenie powołujące przewodniczącego 31

Zarządzenie powołujące skład KOP 31 A

Zarządzenie powołujące przewodniczącego 32

Zarządzenie powołujące skład KOP 32 A

Zarządzenie powołujące przewodniczącego 33

Zarządzenie powołujące skład KOP 33 A

Zarządzenie nr 34 rok 2015

Zarządzenie nr 35 rok 2015

Zarządzenie nr 36 rok 2015

Zarządzenie nr 37 rok 2015