Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu informuje, że usługa w zakresie aktualizacji, serwisowania oprogramowania „Ratusz”  oraz nadzoru autorskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. została zlecona firmie „REKORD” Systemy Informatyczne Sp. Z o.o. ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko – Biała