Pierwsze konkursy w ramach RPO WD w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały ogłoszone przez DIP 30 września 2015 roku. Efekty zrealizowanych przez Beneficjentów projektów przy wsparciu środków unijnych pojawią się już w niedalekiej przyszłości.

Tymczasem poniżej zamieszczamy publikację oraz film podsumowujące projekty zrealizowane przez Beneficjentów Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w perspektywie finansowej 2007-2013.

 

Film "Dotacje - Inwestycje - Przedsiębiorczość" podsumowujący projekty zrealizowane w perspektywie finansowej 2007-2013

 

"Dotacje - Inwestycje - Partnerstwo" album podsumowujący projekty zrealizowane w perspektywie finansowej 2007-2013