Aktualna wersja harmonogramu na 2018 rok:

 

Harmonogram na rok 2018
Uchwała ZWD nr 5005/V/18 wraz z uzasadnieniem (Harmonogram 2018)
Wykaz zmian w harmonogramie 2018

 

 Wersje archiwalne dostępne są stronie RPO WD.