12 października 2020 r. uchwałą nr 2771/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

 

 

Harmonogram naborów wniosków na 2020 r. – 12.10.2020

Uchwała nr 2771/VI/20

 

23 listopada 2020 r. Uchwałą nr 3042/VI/20  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2021.

 

Harmonogram naborów wniosków na 2021 – 23.11.2020

Uchwała nr 3042/VI/20