21 marca 2022 r. Uchwałą nr 5044/VI/22  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2022.

Harmonogram naborów wniosków na 2022 r.- 21.03.2022

Uchwała nr 5044/VI/22 

 

 

Wersje archiwalne z 2021 r.

Wersje archiwalne z 2020 r.