21 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 3863/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmianę w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie wtrybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2021.

 

Harmonogram naborów wniosków na 2021 r.- 21.06.2021

Uchwała nr 3863/VI/21

 

Wersje archiwalne z 2021 r.

Wersje archiwalne z 2020 r.