Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3440/VI/21 z dnia 2 marca 2021 r.:

Uchwała i załącznik
 
Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1075/VI/19 z dnia 30 lipca 2019 r.:

Uchwała i załącznik
 
 
Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 423/VI/19 z dnia 26 lutego 2019 r.:

 
 
 
Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4660/V/17 z dnia 18 grudnia 2017r.  :

Uchwała i załącznik
 
Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2845/V/2016 z dnia 18 października 2016r.  :

Uchwała i załącznik

 

Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 330/V/15 z dnia 17 marca 2015r.  :

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 330 V 15 z dnia 17 marca 2015

Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 330 V 15 z dnia 17 marca 2015

Zmiana uchwały nr 330 V 15