W ramach działań RPO WD wdrażanych przez DIP związanych z osią priorytetową 1–Przedsiębiorstwa i innowacje, osią priorytetową 3-Gospodarka niskoemisyjna oraz osią priorytetową 8 Rynek Pracy dla osób bezrobotnych, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostały przygotowane nowe rozwiązania finansowe, mające na celu wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych.

Poszczególne instrumenty finansowe są realizowane przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego​ przez wybranych Pośredników Finansowych. Lista wybranych Pośredników Finansowych oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/dolnoslaskie/