Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu informuje, że  „Usługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej” została zlecona firmie Wolters Kluwer Polska S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.