System SNOW (system naborów i obsługi wniosków)

jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFRR w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dedykowany jest również dla pracowników obsługujących wnioskodawców oraz ekspertów, oceniających wnioski. System informatyczny (SNOW) służy do wspierania działań związanych z obsługą projektu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, aż do momentu wyboru wniosku do dofinansowania.

Aby skorzystać z systemu, wejdź na stronę: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ 

 

Za pomocą SNOW możesz:

Wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach aktywnego naboru do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (zwanej: IOK);Poprawić zwolniony do edycji wniosek wraz z załącznikami i ponownie odesłać go do IOK.Gromadzić w jednym miejscu wnioski i związaną z nimi korespondencję, zarówno u wnioskodawcy jak również u pracowników IOK.

Pomoc w systemie SNOW w zakresie konkursów ogłaszanych przez DIP:

W przypadku problemów technicznych zaleca się kontakt z działem wsparcia technicznego: pn.-pt. 07:30-15:30, tel. (71) 776-58-08

Wsparcie techniczne obejmuje jedynie problemy związane z obsługą i nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu, pojawiające się podczas jego użytkowania. Wsparcie techniczne nie służy wyjaśnieniu kwestii merytorycznych związanych z wypełnianymi wnioskami lub fiszkami.

Problemy w zakresie merytorycznym należy kierować do Działu Informacji i Promocji DIP.