Wiadomości

18 grudnia  2017 r. uchwałą nr 4664/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego
przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowaniew trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018.

Harmonogramu na rok 2018Uchwała ZWD nr 4664_V_17 wraz z uzasadnieniem (Harmonogram 2018)
Wykaz zmian w Harmonogramie 2018

Archiwalne wersje harmonogramu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.