Wiadomości

Szanowni Państwo,

 

dnia 28 grudnia 2017 r. uchwałą nr 4708/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany załącznik nr 5 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

 

Zmiana załącznika nr 5  - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 dotyczy aktualizacji wskaźników oraz terminu zakończenia realizacji wybranych projektów. Szczegółowe informacje zostały ujęte w Uzasadnieniu do Uchwały.

 

http://dip.dolnyslask.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami.html

 

http://rpo.dolnyslask.pl/zmiana-zalacznika-nr-5-do-szoop-rpo-wd-2014-2020-28-grudnia-2017-r/