Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, 

 

że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr  RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17

Schematu 3.3.1.A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny

 

zostaje wydłużony do 31.01.2018r.

 

 

Także termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr  RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/16

Schematu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

 

zostaje wydłużony do 31.01.2018r.