Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu dzisiejszym (15.12.2017r.) zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2017, w trybie konkursowym został ogłoszony kolejny konkurs:

nr  RPDS.03.05.00-IP.01-02-282/17

 

Schemat 3.5 A 

Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami

Schemat 3.5 B

- Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

DPP