Wiadomości

DPP

 

W dniu dzisiejszym (27.04.2017 r.) zostały ogłoszone kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2017 rok ogłoszone zostały następujące konkursy:

1.2.1 A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R - konkurs horyzontalny

1.2.1 B - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs horyzontalny

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.