Wiadomości

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-209/16 Schemat 1.2 A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R zostaje wydłużony do 31 maja 2017 r.

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-210/16  Schematu 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstwzostaje wydłużony do 31 maja 2017 r.