Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że z dniem 03.01.2024 r. zostały wprowadzone zmiany Regulaminu wyboru projektów i Załącznika nr 1 do Regulaminu,
Więcej informacji o zmianach w naborze FEDS.09.05-IP.01-057/23