Wiadomości

Informujemy, że w naborze konkurencyjnym nr FEDS.02.02-IP.01-043/23  w Działaniu FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych zatwierdzona została
Lista wniosków, które spełniły kryteria oceny formalnej - I etap.

 

Lista została zamieszczona na stronie internetowej z ogłoszeniem o naborze.