Wiadomości

Informujemy, że w naborze konkurencyjnym nr FEDS.09.04-IP.01-013/23 w Działaniu 9.4 Transformacja gospodarcza zatwierdzone zostały listy oceny wniosków.

Listy zostały zamieszczone na stronie z ogłoszeniem o naborze