Wiadomości

Informujemy, że w naborze konkurencyjnym nr FEDS.09.02-IP.01-049/23 w działaniu 09.02 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej zatwierdzona została Lista złożonych wniosków.

Lista projektów została zamieszczona na stronie internetowej z ogłoszeniem o naborze.