Wiadomości

Informujemy, że w naborze konkurencyjnym nr FEDS.09.05-IP.01-033/23 w Działaniu 9.5 Transformacja środowiskowa zatwierdzona została Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - I etap.

 

Lista projektów została zamieszczona w zakładce z ogłoszeniem o naborze.