Wiadomości

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku


Działanie 09.04 Transformacja gospodarcza

Typ projektów: 9.4 B "Zielone" inwestycje MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (subregion wałbrzyski)

Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-062/23

 

Więcej informacji tutaj