Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę wniosków konkursu

RPDS.01.04.01-IP.01-02-389/20

1.4 C – konkurs horyzontalny

Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

 

Projekty wybrane do dofinansowania:

Na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru znajdują się 3 projekty, ale tylko 2 otrzymują dofinansowanie, gdyż tylko dla nich wystarcza alokacji.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru - 04.09.2020

Skład KOP 

 

 

Wyniki konkursu 1.4 C