Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę wniosków konkursu

RPDS.01.05.01-IP.01-02-403/20

1.5 D – konkurs horyzontalny

1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

 

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki naboru):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru – 08.09.2020 r.

Skład KOP

 

Wyniki konkursu 1.5 D