Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego (decyzją z dn. 25.08.2020) przeznaczył część wolnych środków na dofinansowanie projektu, który spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów, lecz z powodu wyczerpania alokacji nie był dotychczas wybrany do dofinansowania. Jest to projekt nr RPDS.03.03.01-02-0008/19, złożony przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska. Projekt ten plasuje się na 3 miejscu listy: 

           

1.OIDB - Obszar Interwencji Doliny Baryczy

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru OIDB– 01.09.2020 r.

Więcej informcaji o konkursie 3.3.1 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.