Wiadomości

Podsumowanie naboru RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19

 

Liczba zarejestrowanych wniosków:  8 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  11 771 357,60 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 196 %