Wiadomości

Wyniki oceny formalnej konkursu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R 

ZIT WrOF (327/18): 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (31.07.2019)