Wiadomości

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej zaprasza na

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

 

 

„Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r.

Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław

  

„Kwalifikowalność wydatków” – 6 września 2019 r. 
Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław

 

”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 9 oraz 10 września 2019 r. 
Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – 16:00.

 

”Prawo zamówień Publicznych oraz zasada konkurencyjności w realizacji projektów RPO WD 2014-2020” – 1 październik 2019 r. 
Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – 16:00.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

https://zitwrof.pl/bez-kategorii/zapraszamy-na-bezplatne-szkolenia-dla-potencjalnych-beneficjentow/