Wiadomości

Szanowni Państwo na podstawie Zarządzenia Dyrektora DIP nr 10/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r.
Informujemy, że w dn. 02 maja br., Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca będzie zamknięta
w zamian za ekwiwalentne odpracowanie dn. 18 maja br.