Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr:

RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18

Działanie 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.1

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne - OSI

Typ 3.3 C

Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

 

Liczba zarejestrowanych wniosków

OIDB:  6 szt.

OIRW: 4 szt.

 

Wnioskowana kwota dofinansowania:

OIDB: 37 975 694,59 zł

OIRW: 13 879 270,14 zł

 

Procent wykorzystanej alokacji:

OIDB: 413%

OIRW: 318%