Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr:

 

RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18

 

Działanie 1.3

Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.2

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

 

Schemat 1.3.2 A 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

 

Liczba zarejestrowanych wniosków:  1 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 348 414,98 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 31,55%

 

Schemat 1.3.2 B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

 

Liczba zarejestrowanych wniosków:  8 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 70 571 955,89 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 350%