Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę merytoryczną konkursu 1.2 D

 

nabór nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-292/18

 

Schemat 1.2 D

Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB

 

 

Wyniki konkursu :

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/970-schemat-1-2-d-rozwoj-i-profesjonalizacja-oferty-wsparcia-proinnowacyjnego-otoczenia-biznesu-projekty-w-zakresie-uzupelnienia-infrastruktury-b-r-iob.html