Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę merytoryczną konkursu 3.5 AB

 

nabór nr RPDS.03.05.00-IP.01-02-282/17

 

Schemat 3.5.A

Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

 

Schemat 3.5.B

Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

 

Wyniki konkursu:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/914-3-5-a-b-konkurs-horyzontalny.html