Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu informuje, że usługa  zakupu literatury fachowej, Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego z płytą CD, Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego + płyta CD, Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne komentarz ,  Ordynacja podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków + płyta CD, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce, została zlecona firmie Profit M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. 00-110 Warszawa  1 Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok.2002D