Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu informuje, że  „Zakup i dostawa paliwa dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z siedzibą we Wrocławiu w terminie od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.” została zlecona firmie CIRKE K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszaw.