Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu informuje, że wykonanie polimeru do automatów wagraf2 zostało zlecone firmie 

SUNPRESS  Plac Pereca 3 lok. 1B,

53-431 Wrocław