Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu informuje, że usługa rejestracji domeny Restart-BSR została zlecona firmie Home.pl ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin