Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu informuje, że wykonanie polimeru do automatu zostało zlecone firmie PolGer 50-372 Wrocław ul. Smoluchowskiego 22/1 w kwocie 24,60 brutto.