Wiadomości

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Schematu 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

(nr naboru RPDS.01.02.01-IP.01-02-239/17).

 

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zarejestrowano 30 wniosków,

na łączną kwotę dofinansowania 39 520 045,68 PLN.

Alokacja na konkurs: 36 884 380,60 PLN

Alokacja została wyczerpana w 107,15 %.