Wiadomości

Szanowni Państwo,

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną naboru w ramach schematu 1.4.1 A

 

"Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP" - konkurs horyzontalny

 

nabór nr RPDS.01.04.01-IP.01-02-224/16

 

Z wynikami naboru można zapoznać się w zakładce: 

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/621-1-4-1-a-tworzenie-nowych-modeli-biznesowych-msp-konkurs-horyzontalny-3.html