Wiadomości

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy obowiązujące na miesiąc maj 2017 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą.

 

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w związku z procedurą odwoławczą