Wiadomości

Sekretariat Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w dniach od 24 do 28 .01.2022 będzie czynny od g. 8:00 do g. 13:00