Wiadomości

Szanowni Państwo,

rozstrzygnięto konkurs horyzontalny, schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

 

Wyniki konkursu (ocena merytoryczna):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru- 01.12.2021 - część II

 

Więcej informacji o konkursie