Wiadomości

Szanowni Państwo,

rozstrzygnięto nabór ogłoszony w trybie pozakonkursowym w Poddziałaniu 1.2.1 E Wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania poprzez tworzenie i rozbudowę regionalnego systemu innowacji – wsparcie realizowane przez Województwo Dolnośląskie.

Wyniki konkursu (ocena merytoryczna):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– 06.09.2021 r.

Skład KOP

 

Więcej informacji o konkursie