Wiadomości

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy przykładowo wypełniony wniosek o dofinansowanie do konkursu 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (420/21).

Wniosek o dofinansowanie

Dodatkowo opracowanie zostało zamieszczone na stronie z informacjami o konkursie.