Wiadomości

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy dokument, w którym zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania wnioskodawców w odniesieniu do konkursu 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (420/21).

 

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi - 1.5 D

 

Dodatkowo opracowanie zostało zamieszczone na stronie z informacjami o konkursie oraz w zakładce „Często zadawane pytania” (na dole strony).