Wiadomości

12 października 2020 r. uchwałą nr 2771/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

 

 

Harmonogram naborów wniosków na 2020 r. – 12.10.2020

Uchwała nr 2771/VI/20

 

 

Archiwalne wersje harmonogramu