Wiadomości

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19 zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2020r.