Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną konkursu 

Schemat 1.2 A 

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

RPDS..01.02.01-IP.01-02-364/19

 

Wyniki oceny formalnej:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (12.05.2020)

 

Wszystkie wnioski spełniły kryteria oceny.

 

Więcej informacji o konkursie 1.2 A