Wiadomości

Podsumowanie naboru RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19

Liczba złożonych wniosków: 108

Wnioskowana kwota dofinansowania: 253 524 597,93 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 252%

 

1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R