Wiadomości

25 listopada 2019 r. uchwałą nr 1467/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął  Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

 

Harmonogram naborów wniosków na 2020 r. - 25.11.2019 r.

Uchwała nr 1467/VI/19

 

Archiwalne wersje harmonogramów